Friday, October 28, 2011

रजनीकांत यांचा प्रवास बालपणा पासुन आत्तापर्यंत......Rajani : A Journy from child hood till date


रजनीकांत यांचा प्रवास बालपणा पासुन आत्तापर्यंत...... 

एकदा काय झाले ....
सर्व शास्त्रज्ञ दुर्बिणितुन पाहत होते ....
आणि त्यांना ...
मंगळावर काहितरी हलताना दिसले...
सर्व आनंदाने ओरडु लागले....
..
..
.
मग नासाने तिथे यान पाठवले
...
पण जीवन ... सापडले नाहि.. ना प्राणि....
.
.
.
लाईफ़ ऑन मार्स..... तिथे जिवन आहे .....!!

इतक्यात भारतातुन इस्त्रो चा ई मेल आला
त्यात लिहिले होते....
जास्त खर्च करु नका....
तो प्राणि किंवा जिवन नाही...
इथे भारतात रजनीकांत पतंग ऊडवतोय....
सर्व निराश झाले....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
नासाचा खर्च वाया गेल्याने अमेरीकेने चिडुन त्याला मारायला सैनिक पाठवले...
 रजनीकांत लढत लढता त्याचा सर्व दारुगोळा संपला....
.
.
.
तरी त्याने सर्वांना मारुन  टाकले ... कसे ?
.
.
.
.
रजनीकांत नुसता तोंडाने म्हनत होता...
ढिशक्व्यांव..... ढिशक्यांव......


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------रजनिकांत लहान असताना ३री मध्ये कोणितरी त्याची कच्ची वही (रफ़ नोटबुक) चोरले .... आणि....
.
.
.
आता त्याला
विकीपिडिया म्हटले जाते


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


असाच आणखि एक किस्सा....
रजनि शाळेत असताना...
स्पेलींग पाठ करत होता....
कोणितरी त्याचि ति कच्ची कागदं चोरली..
आनि ऑक्सफ़र्ड डीक्शनरी तयार केली.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


रजनीकांत  विद्यार्थि असताना.....
शिक्षक त्यांचे लेक्चर्स बंक करत असत.....


रजनीकांत ने नविन कॉलेस सुरु केले ...
पण ऍडमिशन घेताना सगळे विद्यार्थि गोंधळात पडत
कारण त्याच्या कॉलेजचे नाव होते...
रजनीकांत यांचे मेडीकल कॉलेज ऑफ़ ईंजिनियरींग फ़ॉर कॉमर्स

रजनीकांत ला परीक्षेमध्ये १५० पैकी १०० प्रश्न सोडवायचे होते....
त्याने सर्व १५० प्रश्न सोडवले व खाली लिहिले.....
रास्कला !! चेक एनी १००० !!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


एकदा कॉलेजमध्ये पावसाळ्यात रजनीकांतने क्रिकेट खेळायचे ठरवले... आणि.....
पाऊस थांबला कारण....
रजनीकांतने फ़ुंकर मारुन मान्सुन परत पाठवला....


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


रजनीकांतचा पुढचा प्रोजेक्ट :
टायटॅनिकचा तमिल रीमेक... पण त्याचा शेवट बदलण्यात आला आहे......
क्लायमॅम्क्स मध्ये ....
.
.
.

रजनि (हिरो) वाचतो.....
तो हिरोइनला वाचवतो....
शॆवटी रजनीकांत एका हातात हिरोईन ...
व एका हातात टायटॅनिक सर्व प्रवाशांसकट बाहेर घेउन येतो....
बाहेर आल्यावर सर्वजण रुमाल काढुन घाम पुसत असतात.....


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


कोण म्हणतं २०१२ साली जगबुडी येउन पृथ्वीचा विनाश होणार आहे....?
.
.
.
.
रजनीकांतने कालच नविन लॅपटॉप घेतला आहे....
.
.
.
.
आणि त्याची 
.
.
३ वर्षाची वॉरंटी आहे....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

सर्व शास्त्रज्ञांना एक प्रश्न विचारला गेला....
कुणालाच उत्तर देता आले नाही....
प्रश्न होता.....
कोणता द्रव पदार्थ गरम केल्यानंतर कडक होतो ?
.
.
.
.
रजनीकांत उत्तरला:
.
.
.
.
 "डोसा !!! माईंड इट !!!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

एकदा रजनीकांतचा फ़ोटो आम्ही झेरॉक्स साठी दिला....
आणि काय झाले असेल बरे ?
.
.
.
आम्हाला...
झेरॉक्स मशिन मिळाल्या......
रजनीकांत सर आभारी आहोत !!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

कोणे एके काळी रजनीकांत सर 
दात मजबुत करण्यासाठी
टुथपावडर वापरत होते
आणि आज तिच पावडर ओळखलि जाते
..
.
.
"अंबुजा सिमेंट !!!"
या नावने....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

जसे आपल्याला सिमेंट मिळाले तसेच सचिन तेंडुलकर सारखा खेळाडु मिळाला...
.. कसा ?
कारण  ...
सचिनच्या आईचे नाव : रजनि तेंडुलकर 
गुरुचे नाव : रमा....कांत


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

एकदा रजनिकांत त्याच्या प्रेयसीला किस करत होता.....
एका लहान मुलाने ते पाहिले...
आणि...
..
..
.
.
आज तो मुलगा ..
ओळखला जातो...
..
..
.
.
.
.
.
.
इम्रान हश्मि या नावाने

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

एकदा राम आणि रावण यांच्यात युध्द सुरु होतं ...
खुप घमासान चालु असतानाच...
.
.
अचानक...
रावण थांबला..
.
.
रामाने विचारले "का रे का थांबालास ?"
.
.
.
रावण रडत म्हणाला
..
.
.
"काय राव याला चिटींग म्हणतात... छोट्या मॅटर साठि तु रजनिकांतला का घेउन आलास ?
घेउन जा सीतेला.."

.
.
मागे रजनीकांत उभा होता...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

शेवटी शास्त्राज्ञन्यांना 
सुनामिचे कारण कळाले.
.
.
.
रजनीकांत समुद्रात पोहत होता....


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

लहान असताना रजनीकांत 
एकदा २ घोडे  २ हत्ति ३ उंट घेउन घरी आला...
आईने विचारले कशाला ?
ओळखा पाहु कशाला?
.
.
.
.
.
.
चेस खेळायला..


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


आपलेच नाहि तर प्राण्यांचे सुध्दा जीवन त्यानी बदलुन टाकले आहे....
कसे ?

एकदा रजनीकांत सरांनी रागात...
घोड्याच्या तोंडावर लाथ मारली आणि तो ...
रस्त्यातील झेब्राक्रॉसिंगवर आडवा पडला....
...
..
.
.
आणि त्यामुळे पुढे
झेब्रा या प्राण्याचा जन्म झाला....


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
जसा आपल्याला झेब्रा मिळाला तसाच आणखि एक किस्सा...
एकदा डायनॉसोर्सचा राजा रजनिकांतकडुन
२० रुपये उधार म्हनुण घेऊन गेला..
त्याला ते पैसे वेळेत परत करता आले नाहित...
.
.
.
.
.
.

आणि 
.
.
.
डायनॉसोर्सची जात नष्ट झाली.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

आणि आजही मुलीच्या लग्नापर्यंत सरांच्या 
कमाली चालुच आहेत...
.
.
.
अगदी जवळची गोष्ट :
.
रजनीकांत सरांच्या मुलिच्या लग्नात....
.
रजनीकांत सर आनंदाच्या भरात बॅंन्ड वाजवित होते...
इतक्यात....
.
.
.
.

एक परग्रहावरचे विमान ...आकाशातुन खाली आले...
.
त्यातुन एक परग्रहवासी (एलीयन) उतरला.....
.
रजनीकांत जवळ येउन हात जोडुन म्हणाला....
.
.
.
.
.
"रजनीकांत सर !! जरा ह्ळु वाजवा ना !
उद्या माझ्या मुलांची परीक्षा आहे.... "


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
जाता जाता सर्वांना जाहिर निवेदन . 
आजच सर्व महत्वाचि कामे कर्य्न घ्या...
.
.
.
उद्या सगळ्या भारतातील लाईट
८ तास बंद रहाणार आहे..
.
.
.
.
.
.
का ? का म्हणुन का विचारताय ?
.
.
.
.
.
.
.
अहो उद्या रजनीकांत सर मोबाईल चार्ज करणार आहेत...