Sunday, November 3, 2013

इंटरव्यू : नसेल घ्यायचे तर नाहीच घेणार

External-एका विमानात ५० विटा असतात,
जर तु एक विट काढुन फेकली तर किती विटा राहतील..??
.
.
Student: सोप्प आहे ४९ विटा राहणार सर..
.
External: अगदि बरोबर आता मला साँग जर मला हत्ती फ्रिजमध्ये ठेवायचा आहे ३
स्टेपमध्ये तर कसा ठेवु..??
.
.
Student : फ्रिज उघडायचं,
हत्ती आत टाकायच आणि फ्रिजच दार बँद करायचं..
.
External: योग्य उत्तर ..
आता मला फ्रिजमध्ये हरीण ठेवायचा आहे ते पण फक्त ४ स्टेपमध्ये.. तर कसा ठेवणार
.
.
Student.- फ्रिजच दार ऊघडा, हत्ती बाहेर काढा, हरीण आत ठेवा,
आणि फ्रिजच दार लावा सर..
.
.
Ext- सिँहाचा वाढदिवसाची पार्टी असते, सगळे प्राणि येतात बरं..
पण एक प्राणी का येत नाही..??
.
.
Student- : कारण तो एक प्राणी हरीण असतो जो फ्रिजमध्ये असतो
.
ext: एका वृध्द बाईला एक नदी पोहुन पार करायची असते,
पण ती नदी नेहमी मगर मच्छने पुर्ण भरलेली असते तर ती नदी कशी पार
करणार..??
.
.
Student- ती वृध्द बाई पोहुनच नदी पार करणार कारण सगळे प्राणि पार्टीला गेलेले असतात सर..
.
.
exter-: अतिउत्तम .. माझा शेवटचा प्रश्न आहे की , नदी पार करुन पण
ती बाई मरते , कस काय..?

Student -(गोँधळुन -): Hmmm,
सर मला वाटत तिला हार्ट अँटक आला असेल..

External - नाही ! चुकल उत्तर, तिचा डोक्यात ती विट पडते जी विमानातुन
फेकलेली असते.... आता तु जाऊ शकतोस..!!
.
Moral :
तुम्ही हवी तेवढी तयारी करा पण एकदा जर external ने मारायची ठरवली तर
तो मारतोच...
 नसेल घ्यायचे तर नाहीच घेणार....