Friday, December 13, 2013

हे साले मित्र सगळे असेच असतात

हे साले मित्र सगळे असेच असतात,
चिडवून सतावून जीव नकोसा करतात,  तरीही नेहमी हवेसेच वाटतात.
लग्नापूर्वी प्रेयसीला पाहून ' आयटम सही है' म्हणून चिडवतात , लग्ना नंतर तीलाच आदराने वहिनी अशी हाक  मारतात .े 
हे साले मित्र सगळे असेच असतात....
जेवताना एकमेकांच्या  डब्यावर सगळ्यांचीच नजर असते,  खास  पदार्थ  सर्वाना पुरेल ,याची मात्र खात्री नसते.
पण... एखाद्या दिवशी डबा नाही आणला, तरी  आपलेच ताट  इतरांपेक्षा जास्त भरते.
हे साले मित्र सगळे असेच असतात...
नाक्यावारती गप्पा मारताना..
तीन में पाँच - बिस्किट के ल चहाची अशी ओर्डर सुटते, बिल भरण्याची वेळ आली कि सर्वांचीच पांगा पांग होते ,
मात्र अचानक कधी बाबाना admit करावे  लागते,  आहोत आम्ही पाठीशी म्हणत advance नकळत भरले जाते.
हे  साले मित्र  सगळे  असेच असतात ...
अवचित एखादा  प्रसंग ओढावला तर सख्खे नातेवाईक ही पाठ फिरवतात, अशावेळी छळनारे हेच मित्र पाठीशी  भक्कमपणे उभे राहतात, रक्ताच्या  नात्या पेक्षा ही मैत्रीचे नाते  श्रेष्ठ  ठरवितात.
हे साले मित्र सगळे असेच असतात, चिडवून सतावून जीव नकोसा करतात,  तरीही नेहमी हवेसेच वाटतात.