Sunday, January 19, 2014

Best Cartoons by Balasaheb Thackeray

Best Cartoons by Bal Thackeray

महाराष्ट्राचा वाघ जेव्हा हातात ब्रश घेतो व कागदावर रेषा काढतो तेव्हा त्यांच्या  वाणिप्रमाणेच कागदसुद्धा आपल्याला विचार करायला भाग पाडतो. त्यांच्या कुंचल्यामधून साकार झालेल्या व मला इंटरनेटवर दिसलेल्या काही कलाकृती इथे खास त्यांच्या चाहत्यांसाठी ठेवत आहे. सोबत त्या ज्या वेबसाईटवर पाहिल्या त्याची लिंक आहे.
http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-different-strokes-of-bal-thackeray/20121119.htm

http://archive.mid-day.com/photos/news/between-the-lines/bal-thackeray-cartoons-1/

 

http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-different-strokes-of-bal-thackeray/20121119.htm#1

http://archive.mid-day.com/photos/news/between-the-lines/bal-thackeray-cartoons-5/


http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-different-strokes-of-bal-thackeray/20121119.htm#1
 

महाराष्ट्राच्या या वाघाला आणि त्यांच्या कलेला मानाचा मुजरा.

No comments:

Post a Comment