Showing posts with label Bal Thackery Cartoons. Show all posts
Showing posts with label Bal Thackery Cartoons. Show all posts

Sunday, January 19, 2014

Best Cartoons by Balasaheb Thackeray

Best Cartoons by Bal Thackeray

महाराष्ट्राचा वाघ जेव्हा हातात ब्रश घेतो व कागदावर रेषा काढतो तेव्हा त्यांच्या  वाणिप्रमाणेच कागदसुद्धा आपल्याला विचार करायला भाग पाडतो. त्यांच्या कुंचल्यामधून साकार झालेल्या व मला इंटरनेटवर दिसलेल्या काही कलाकृती इथे खास त्यांच्या चाहत्यांसाठी ठेवत आहे. सोबत त्या ज्या वेबसाईटवर पाहिल्या त्याची लिंक आहे.
http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-different-strokes-of-bal-thackeray/20121119.htm

http://archive.mid-day.com/photos/news/between-the-lines/bal-thackeray-cartoons-1/

 

http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-different-strokes-of-bal-thackeray/20121119.htm#1

http://archive.mid-day.com/photos/news/between-the-lines/bal-thackeray-cartoons-5/


http://www.rediff.com/news/slide-show/slide-show-1-different-strokes-of-bal-thackeray/20121119.htm#1
 

महाराष्ट्राच्या या वाघाला आणि त्यांच्या कलेला मानाचा मुजरा.