Wednesday, February 20, 2013

सौमित्र : कविता

सौमित्र : कविता


सुरेश भट : आठवणीतल्या काही कविता

सुरेश भट :  आठवणीतल्या काही कविता

Collection of Poems by Mr. Suresh Bhat
Saturday, January 5, 2013

चितळ्यांची बाकरवडी


‎"चितळ्यांची बाकरवडी" 
ऐकीव पण इंटरेस्टिंग…चितळ्यांचं कुमठेकर रस्त्यावरील दुकान. वेळ रात्री आठ वाजता म्हणाजे दुकान बंद होण्याची.
मालक चितळे स्वत: कुलूप लावायच्या तयारीत..त्याच क्षणी एक माणूस बंद होणार्‍या शटरच्या खालून जवळपास लोळणघेत आत घुसला…चितळ्यांनी त्याला आडवायचा प्रयत्न केला पण तरीही तो चिवट माणूसशेवटी घुसलाच.
चितळ्यांनी खवळून त्याला काय पाहिजे म्हणून विचारलं…” बाकरवडी..” अपेक्षित उत्तर आले.
”किती वाजले घड्याळात…? आठ वाजले ते दिसत नाही. का घड्याळ चुकीची वेळ दाखवतंय..तसं असेल तर बाकरवडी ऐवजी घड्याळ घ्या… ” चितळे त्याच्यावर वतागले.
” मला बाकरवडी हवीय..”" मिळणार नाही.. दुकान बंद झालेय… उद्या या..”" बाकरवडी..”" शक्य नाही… आता बाहेर पडा आधी… “चितळ्यांचा संताप अनावर झाला. 
तो माणूस बाहेर पडत नाही हे बघूनचितळ्यांनी शटर ओढले आणि तो माणूस आणि चितळे स्वत: दुकानात कोंडले गेले.
दोन मिनिटांनी आतला वाद वाढला तशी बाहेर गर्दी जमा झाली.गर्दी वाढतच गेली तसे वादही वाढले. मग आतून मारामारीचे,आपटाआपटीचे आवाज ऐकायला येऊ लागले.. काहीतरी फुटल्याचे आवाजआणि माग कुणाचातरी जोरात ओरडण्याचा आवाज…गर्दी अवाक होऊन बघत होती.इतक्यात शटर परत किलकिले झाले आणि तो माणूस जिवाच्या आकांतानेबाहेर पडला आणि पळायला लागला…
मागोमाग चितळे बाहेर आले. चिडलेले, घामेजलेले पण तरीही चेहर्‍यावर एक समाधान घेऊन…” काय झालं हो…?”
गर्दीतून कुणीतरी विचारले.” बाकरवडी पाहिजे होती… आठ वाजल्यानंतर आत आला ..आणि नाही म्हटले तर हातघाईवरच यायला लागला…मग दाखवले चौदावे रत्न… आठ वाजता बाकरवडी मागतो म्हणजे काय…वेळेचे भान आहे की नाही..”" कोण होता हो…?” गर्दीतील उस्तुक प्रेक्षकाने विचारले…” होता कुणीतरी मद्रासचा भामटा … “शिवाजी गायकवाड” म्हणून… “चितळ्यांनी शटर ओढून कुलूप लावले आणि ते घराकडे निघाले…! ;-p ;-p ;-p

Monday, December 31, 2012

आज माझ्या जीवनाला एक नवा सुर मिळाला

 आज माझ्या जीवनाला
एक नवा सुर मिळाला
रातराणीच्या फुलांना
आज नवा गंध मिळाला

तुझ्या आज असण्याने
मन माझे धुंद आहे
याच धुंदिचा आनंद
अंगणात मंद आहे

“शब्दांमध्ये व्यक्त करणे
मला निदान शक्य नाही
भावनांच्या गुंतागुंतीत
तुला शोधणे शक्य नाही”

वसंत होता श्वासही होता
पण तेव्हा तू नव्हता
फरक आता इतकाच आहे
माझ्या मनी तू आहेस

आता प्रत्येक पावसात मला
फक्त एकच गोष्ट हवी
कुशीत मला ओढून घेशील
साथ इतकी तुझी हवी

आता माझ्या प्रत्येक गोष्टीत
एका सुखाचा भास असतो
भासाच्या त्या प्रत्येक क्षणात
तुझ्या असण्याचा नाद असतो

एकच आता मला तुला
सांगावेसे वाटते

तुझ्या हरएक दुःखात तू
मला ओढून घे
काठावरतीच आहे अजून
हळूच मला कुशीत घे

सुकलेली फुलं..
ओठांवर आलेले शब्द तसेच सांडून जातात….
मी बोलतच नाही
डोळ्यांत दाटलेले भाव तसेच विरून जातात...............