Monday, September 1, 2014

पुणेरी Ice Bucket Challenge

पुणेरी पाटी (Ice Bucket Challenge)


सध्या गाजत असलेल्या ICE BUCKET CHALLENGE वर पुणेरी take 

१. आमच्या इथे सगळेच तांब्या-बादलीने(नियमित) आंघोळ करत असल्याने डोक्यावर पाण्याची बादली ओतल्याचे कौतुक आम्हांस नाही.

२. आमच्यात डोक्यावर (बर्फयुक्त थंडगार) पाणी मारण्याची पद्धत, फ़क्त बेशुद्ध पडल्यास किंवा फेफरे आल्यास वापरली जाते.

३. कुठलेही वायफ़ळ चाळे करण्यासाठी पाणी, बादली, किंवा बर्फ दिला जाणार नाही.

४. देणगी देण्या ऐवजी डोक्यावर पाणी ओतून पैसे जमवता आले असते, तर अख्खे पुणे गणपती ची वर्गणी टाळण्यासाठी बर्फाच्या पाण्यात पोहत असते.

५. डोक्यावर थंड पाणी ओतल्याने आपण फार मोठे कठीण कार्य सिद्धीस नेले अशी समजूत असल्यास, पुण्यामध्ये संध्याकाळी ६ ला सदाशिवपेठ ते कोथरुड दुचाकी चालवून दाखवावी.

No comments:

Post a Comment